HomePILNE

Apel PE o większy budżet Unii, Zielony Ład, obligacje oraz krytyka Polski i Węgier

Apel PE o większy budżet Unii, Zielony Ład, obligacje oraz krytyka Polski i Węgier

Parlament Europejski apeluje o zwiększenie unijnego budżetu po 2020 roku i kontynuowanie prac nad Zielonym Ładem. Krytykuje też Polskę i Węgry. Europosłowie przyjęli rezolucję w sprawie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa i zwalczania jego skutków.

Europosłowie wezwali Komisję Europejską do zmiany projektu budżetu na lata 2021-2027 i zwiększenie w nim środków. Zaapelowali też o emisję obligacji na rzecz ożywienia gospodarczego. Miałyby one być zabezpieczone unijnym budżetem, byłyby zatem dla całej Wspólnoty 27 krajów, a nie tylko dla eurolandu. Nie ma natomiast mowy o uwspólnotowieniu długu.

Deputowani podkreślili, że Europa potrzebuje ogromnego pakietu naprawczego i że powinien on być ukierunkowany na przyszłe inwestycje. Według europosłów powinien się również opierać na Europejskim Zielonym Ładzie, czyli strategii Unii przewidującej neutralność klimatyczną do 2050 roku.

Europosłowie wyrazili też ubolewanie w związku z zamiarami przeprowadzenia w Polsce wyborów prezydenckich w czasie pandemii. Co – jak napisano – jest niezgodne z wartościami europejskimi i podważa zapisaną w konstytucji ideę wolnych, równych, bezpośrednich i tajnych wyborów. Napisali też, że decyzja polskiego rządu o zmianie ordynacji wyborczej jest niezgodna z prawem. Natomiast Węgry europosłowie skrytykowali za przedłużenie stanu wyjątkowego na czas nieokreślony, osłabienie parlamentu i umożliwienie rządowi sprawowania władzy dekretami. Europosłowie wezwali Komisję, aby pilnie oceniła, czy wprowadzane środki nadzwyczajne są zgodne z prawem Unii. A jeśli będzie trzeba, aby sięgnęła po sankcje budżetu.

IAR/Beata Płomecka/w wk

COMMENTS