300 plus – dla kogo wyprawka szkolna? Poznaj zasady, kryterium dochodowe i warunki wypłaty świadczenia

300 plus – dla kogo wyprawka szkolna? Poznaj zasady, kryterium dochodowe i warunki wypłaty świadczenia

300 plus – wiadomo już, że ta wyprawka zostanie wypłacona. Premier podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Zawiera ono najważniejsze zasady i warunki wypłaty świadczenia. Czy będzie obowiązywało kryterium dochodowe – zastanawiają się rodzice? Wyjaśniamy zasady Wyprawki 300 plus.

 

Rozporządzenie w sprawie programu “Dobry start”, popularnie zwanego wyprawką szkolną 300 plus zostało podpisane przez premiera Mateusza Morawieckiego 1 czerwca. W najbliższych dniach w szkołach ma rozpocząć się kampania informacyjna na temat zasad przyznawania wyprawki 300 plus. Do placówek mają dotrzeć plakaty, ulotki itp.

 

W przypadku Wyprawki szkolnej 300 plus nie obowiązuje kryterium dochodowe. Pieniądze mają dostać wszyscy uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zgodnie z rozporządzeniem wnioski o przyznanie wyprawki będzie można składać od wakacji. Od lipca będzie można złożyć wniosek elektronicznie, a od sierpnia – tradycyjnie. Termin składania wniosków upływa 30 listopada danego roku.

 

Na jakich zasadach ma być przyznawana Wyprawka 300 plus? Wyprawkę mają otrzymywać dzieci uczące się do ukończenia przez nie 18. roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole). Wyprawkę otrzymają również dzieci, które już ukończyły 18. rok życia pod warunkiem, że będą kontynuować naukę w szkole, którą rozpoczęły przed 18. rokiem życia, ale nie dłużej niż do ukończenia przez nie 20 lat.

 

Świadczenia mają zostać wypłacane w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, nie później jednak niż do 30 września danego roku. Realizacją programu zajmą się gminy. Wnioski będzie można składać w ośrodkach pomocy społecznej, a w przypadku pieczy zastępczej – w powiatowych centrach pomocy rodzinie.

 

Wyprawka nie trafi natomiast do dzieci w “zerówkach”. Jak podkreślają w MEN, program “Dobry start” jest programem szkolnym, skierowanym do uczniów, natomiast “zerówka” to jeszcze wychowanie przedszkolne. Wyprawka 300 plus będzie wypłacana raz w roku.

 

aipCOMMENTS

WORDPRESS: 0