HomeUSA

Prezydent Obama łagodzi embargo wobec Kuby

Prezydent Obama łagodzi embargo wobec Kuby

Prezydent USA Barack Obama zniósł kolejne restrykcje w relacjach z Kubą. Dotyczą one miedzy innymi kredytowania kubańskich podmiotów oraz sprzedaży amerykańskich produktów rządowi w Hawanie.
Nowe regulacje umożliwiają firmom ze Stanów Zjednoczonych udzielanie prywatnym firmom kubańskim krótkoterminowego kredytu na import amerykańskich produktów. Dopuszczają także sprzedaż wyprodukowanych w USA towarów kubańskim firmom państwowym, pod warunkiem, że Departament Handlu uzna, iż taka sprzedaż przyniesie korzyści zwykłym Kubańczykom. Choć każda taka transakcja wymaga zezwolenia rządu w Waszyngtonie, otwiera to pole do zwiększenia eksportu ze Stanów Zjednoczonych na Kubę. Nowe przepisy rozszerzają też listę osób mogących podróżować na Kubę bez uzyskiwania specjalnego zezwolenia. Z ułatwień będą mogli korzystać filmowcy, producenci telewizyjni, badacze rynku a także organizatorzy konferencji oraz imprez sportowych.
Prezydent Barack Obama ogłosił zamiar złagodzenia izolacji Kuby pod koniec 2014 roku. Mimo formalnego embarga zliberalizował zasady handlu z Kubą, zniósł wiele restrykcji finansowych i nawiązał stosunki dyplomatyczne z Hawaną.

Informacyjna Agencja radiowa / IAR / Marek Wałkuski / Waszyngton/zr

COMMENTS