HomePILNE

21 prezydentów państw Unii Europejskiej we wspólnym apelu: Zjednoczona Europa potrzebuje silnego głosu swoich obywateli

21 prezydentów państw Unii Europejskiej we wspólnym apelu: Zjednoczona Europa potrzebuje silnego głosu swoich obywateli

21 prezydentów państw Unii Europejskiej we wspólnym apelu podkreśliło, że Zjednoczona Europa potrzebuje silnego głosu swoich obywateli. Prezydenci zaapelowali do obywateli unijnej wspólnoty o udział w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego.

“Integracja europejska pomogła w realizacji wielowiekowej nadziei na pokój w Europie, po tym, jak nieposkromiony nacjonalizm i inne skrajne ideologie doprowadziły Europę do barbarzyństwa dwóch wojen światowych” – podkreślili prezydenci. Dodali, że obywatele Starego Kontynentu powinni pamiętać, że pokój, wolność, dobrobyt i pomyślność nie są dane raz na zawsze. “Konieczne jest, abyśmy wszyscy aktywnie angażowali się na rzecz wielkiej idei Europy pokojowej i zintegrowanej” – czytamy w apelu.
Prezydenci przypomnieli, że europejskie narody z własnej, wolnej woli zjednoczyły się w Unii Europejskiej, która oparta jest “na zasadach wolności, równości, solidarności, demokracji, sprawiedliwości i lojalności w ramach państw członkowskich oraz pomiędzy nimi”. Dodano, że europejska wspólnota nie ma precedensu w historii Europy. “W naszej Unii Europejskiej wybrani do Parlamentu Europejskiego posłowie, wraz z Radą Unii Europejskiej, czyli rządami wszystkich państw członkowskich, decydują jakie reguły należy stosować w Europie oraz w jaki sposób wydawać środki z budżetu europejskiego” – zaznaczono w apelu.
Prezydenci napisali, że dla wielu osób europejskie obywatelstwo stało się drugą naturą. Dodali, że dotyczy to głównie młodego pokolenia. “Dla nich nie istnieje sprzeczność pomiędzy miłością do własnej wsi, miasta, regionu czy narodu i postawą zaangażowanego Europejczyka” – podkreślono.
Prezydenci stwierdzili, że Unia Europejska w najbliższych miesiącach będzie się mierzyła z poważnymi wyzwaniami. “Po raz pierwszy od początku integracji europejskiej pojawiają się głosy o cofnięciu jednego lub kilku etapów procesu integracji, takich jak swoboda przemieszczania się, czy o zniesieniu wspólnych instytucji. Po raz pierwszy państwo członkowskie zamierza opuścić Unię. Jednocześnie, wzywa się do pogłębionej integracji w UE lub w strefie euro, bądź do ustanowienia Europy wielu prędkości” – napisano w apelu.
Zauważono, że obywatele, rządy oraz głowy państw różnią się w poglądach dotyczących wizji Unii, ale w kwestii integracji europejskiej oraz jedności są ze sobą zgodni w realizowaniu idei Europy jako Unii. “Tylko silna wspólnota będzie w stanie stawić czoła globalnym wyzwaniom naszych czasów. Skutki zmian klimatu, terroryzmu, globalizacji gospodarczej oraz migracji nie zatrzymują się na granicach państwowych. Jedynie poprzez współpracę na poziomie instytucjonalnym, jako równi sobie partnerzy, będziemy w stanie sprostać tym wyzwaniom i nadal podążać drogą ku spójności społeczno-ekonomicznej i rozwojowi” – wyjaśniono.
“Potrzebujemy zatem silnej Unii Europejskiej. Unii, która posiada wspólne instytucje. Unii, która nieustannie, w krytyczny sposób, dokonuje przeglądu swojej pracy i która jest w stanie się reformować. Unii, zbudowanej na obywatelach i państwach członkowskich, stanowiących jej niezbywalne fundamenty” – oświadczono.
Prezydenci podkreślili, że Europa potrzebuje debaty na temat “najlepszej drogi ku przyszłości”, a jej podstawą ma być Deklaracja Rzymska podpisana 25 marca 2017 roku. “W Europie jest miejsce na szeroką gamę opinii i idei. Jednak absolutnie nie może być powrotu do Europy, w której państwa byłyby przeciwnikami, a nie równymi sobie partnerami” – stwierdzono.
Prezydenci podkreślili, że majowe wybory do Europarlamentu są ważne i wezwali obywateli Europy do wzięcia w nich udziału. “Na karcie wyborczej zapisana jest nasza wspólna europejska przyszłość” – zakończono.
Pod apelem, oprócz Andrzeja Dudy, podpisali się prezydenci: Bułgarii, Czech , Niemiec, Estonii, Irlandii, Grecji, Francji, Chorwacji, Włoch, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Austrii, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji oraz Finlandii.
Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/prezydent.pl/Wj/kj

COMMENTS