HomePOLSKA

11 projektów z Polski otrzymało dofinansowanie UE

11 projektów z Polski otrzymało dofinansowanie UE

4 miliardy euro z unijnego budżetu zostanie przekazanych na dofinansowanie 25 projektów w 10 krajach. Z Polski wybrano 11 projektów dotyczących poprawy opieki zdrowotnej i lepszej jakości sieci połączeń. “Każdy z tych projektów ilustruje, w jaki sposób działa Unia Europejska, by poprawić codzienne życie naszych obywateli, na przykład przez zapewnienie lepszej jakości wody pitnej, szybszego transportu kolejowego I dostępu do nowoczesnych szpitali” – powiedziała komisarz do spraw polityki regionalnej Corina Cretu.

Jeśli chodzi o Polskę, to Bruksela przeznaczy na przykład 60 milionów euro na zakup nowego sprzętu do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Komisja Europejska poinformowała, że beneficjentami będą ponad trzy miliony mieszkańców województwa małopolskiego. Kwotą 56 milionów euro zostanie wsparta budowa nowego kompleksu szpitalnego, w skład którego wchodzi Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu.
Dofinansowanie otrzymały też projekty transportowe.
Inwestycje w transport drogowy obejmują budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Warszawa-Grójec (prawie 130 milionów euro), autostrady A2 na odcinku między południową obwodnicą Warszawy a Mińskiem Mazowieckim (ponad 78 milionów euro). 105 milionów euro to pula dofinansowania budowy odcinka drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku, która prowadzi do granicy czeskiej. Natomiast 87 milionów euro zostanie przekazanych na budowę odcinka obwodnicy Olsztyna w województwie warmińsko-mazurskim.
Jeśli chodzi o transport kolejowy, to unijne wsparcie w wysokości 126 milionów euro zostanie przeznaczone na budowę Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej łączącej główne miasta województwa zachodniopomorskiego, z której będzie mogło korzystać prawie 700 tysięcy mieszkańców. 58 milionów euro umożliwi modernizację 152 wagonów pasażerskich i zakup 20 lokomotyw elektrycznych przez spółkę PKP Intercity. Dyrektor brukselskiego biura PKP Tomasz Lachowicz powiedział, że jest to projekt, który wpisuje się w inne inwestycje prowadzone przez spółki grupy PKP, dotyczące poprawy standardów, jeśli chodzi o infrastrukturę lub dworce kolejowe. “Dzięki temu utrzymujemy komplementarność tych inwestycji w całym sektorze kolejowym, co – jestem przekonany – bezpośrednio przełoży się na poprawę jakości podróży, komfortu, bezpieczeństwa i wzrostu pasażerów korzystających z kolei w Polsce” – powiedział Polskiemu Radiu Tomasz Lachowicz. Ponadto za prawie 39 milionów euro będzie można kupić 16 elektrycznych pociągów dla aglomeracji warszawskiej. W transporcie morskim 155 milionów euro zostanie przekazanych na modernizację układu falochronów w Porcie Gdańsk, natomiast 65 milionów euro na rozbudowę i modernizację nabrzeża i budowli hydrotechnicznych w Porcie Gdynia.

IAR/Beata Płomecka/Bruksela/em/ dwCOMMENTS