W Warszawie odbędzie się I Światowy Kongres Polaków

W Warszawie odbędzie się I Światowy Kongres Polaków

Pod hasłem „Strategia dla Polski ponad podziałami” w piątek na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się I Światowy Kongres Polaków.

To pierwszy zjazd Światowego Kongresu Polaków. Nowe stowarzyszenie postawiło sobie cel – połączenie Polaków za granicą z ich rodakami w ojczyźnie.Zebrani na Kongresie chcą zrealizować misję jednoczenia Polaków w
kraju i zagranicą – ponad podziałami i różnorodnością polityczną – w pracy dla dobra wspólnego, dla podniesienia dobrobytu i rangi Polski i Polaków na arenie międzynarodowej. Światowy Kongres Polaków to stowarzyszenie zarejestrowane w sierpniu 2017 r. Prezesem został znany adwokat działający w Niemczech na rzecz ochrony praw polskich dzieci Stefan Hambura.

Celem Stowarzyszenia jest:
1) utrzymanie łączności i współpracy Polaków w kraju i za granicą, podtrzymywanie
tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej,
2) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
inspirowanie rozwiązań wspierających współpracę międzynarodową w tej dziedzinie,
3) działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania inspirowanie rozwiązań na rzecz eliminowania barier rozwoju nauki,
4) działalność w zakresie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
5) działalność na rzecz umacniania państwa prawa i podnoszenia kultury prawnej, zapobiegania patologiom społecznym oraz inicjatywy na rzecz porządku i bezpieczeństwa,
6) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających
rozwój demokracji,
7) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
8) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, organizacja seminariów i konferencji dla tych osób w celu doskonalenia zawodowego,
9) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy, upowszechnienie ochrony praw kobiet oraz
działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, wspieranie kobiet aktywnych i
twórczych,
10) działalność charytatywna, związana z pomocą dla najbardziej potrzebujących, w
szczególności na rzecz osób niepełnosprawnych lub dotkniętych wypadkami
losowymi.
I Światowy Kongres Polaków rozpocznie się w piątek po godzinie 10:00. Kolejne edycje Kongresu mają się odbywać cyklicznie, w różnych częściach świata.

Portal Polskamowi.pl , który jest patronem medialnym przeprowadzi transmisję z Zamku Królewskiego w Warszawie. Początek o 10.30 czasu polskiego.

COMMENTS

WORDPRESS: 1
  • comment-avatar
    Marek Krasnopolski 11 miesięcy

    *** Vivat ! – *I Światowy Kongres Polaków się odbył … w dniu 03 listopada 2017 r … to już FAKT o znaczeniu Historycznym … ostatni taki KONGRES …. odbył się w 1929 roku … dla autorów i jednocześnie reżyserów :dr Krystyna KRZEKOTOWSKA i Stefana HAMBURA – adwokat – było odśpiewane 100 LAT przy udziale Andrzeja ROSIEWICZA, który uświetnił na zakończenie Kongresu i odbytych DEBAT swoim autorskim recitalem na Jego zakończenie … Jeszcze Polska NIE zginęła …
    * Polska Jest JEDNA * PRAWO Jest JEDNO * PRAWDA Materialna Jest JEDNA *
    Krajowy Ruch Polaków reprezentowali : Ernest GOLEC, Jan MYSZKIER, Zbigniew WESOŁOWSKI, Marek KRASNOPOLSKI … no i internacjonał Grzegorz NIEDŹWIECKI ..