Warszawa: Kamienicę przy Joteyki 13 oddano w zarząd współwłaścicielowi, który nie żył od 50 lat

Warszawa: Kamienicę przy Joteyki 13 oddano w zarząd współwłaścicielowi, który nie żył od 50 lat

Kamienicę przy Joteyki 13 w Warszawie oddano w zarząd współwłaścicielowi, który nie żył od 50 lat. Jego kuratorem w 2008 roku ustanowiono córkę ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Jan Śpiewak z „Wolnego Miasta Warszawa” mówi o skandalu. Mecenas, który składał wniosek o ustanowienie kuratora, twierdzi niatomiast, że nie wiedział iż Aleksander Piekarski zmarł 50 lat wcześniej.

Zarządzanie kamienicą przy Joteyki 13 po decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego, stołeczny Ratusz przekazał w 2010 roku spadkobiercom dawnych właścicieli, czyli braciom Kaplan oraz Aleksandrowi Piekarskiemu. Jak informuje Jan Śpiewak, Aleksander Piekarski miałby wówczas 118 lat. W jego imieniu występował kurator. „Nieprzypadkowy kurator, bo była to córka ministra Ćwiakalskiego. Decyzja została wydana w 2008 roku, kiedy pan Ćwiąkalski był ministrem sprawiedliwości” – wyjaśnia Jan Śpiewak.
Mecenas Roman Porwisz, który wówczas składał wniosek o ustanowienie kuratora dla Aleksandra Piekarskiego, twierdzi, że nie wiedział, iż ten nie żyje od 50 lat. Adwokat tłumaczy, że gdy tylko dowiedział się o śmierci Aleksandra Piekarskiego, wystąpił do sądu o zdjęcie kurateli. „Ona została uchylona w 2011 roku i od tego czasu kuratora w tej sprawie w ogóle nie ma” – powiedział mecenas Roman Porwisz.
Spadkobiercom, oprócz prawa do zarządzania kamienicą, przyznano odszkodowanie za lokale, które wcześniej zostały sprzedane. Mieszkańcy kamienicy wielokrotnie pisali do Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa o zawieszenie postępowania odszkodowawczego do czasu zakończenia spraw sądowych, ale tak się nie stało. Jak informuje Jan Śpiewak, obowiązki prezesa Prokuratorii Generalnej pełnił wówczas Piotr Rodkiewicz, który dzisiaj w warszawskim Ratuszu jest dyrektorem Biura do spraw Dekretowych.
Reprywatyzacją kamienicy przy Joteyki 13 zajmował się dziś Naczelny Sąd Administracyjny. Zgodnie z wyrokiem, który jest ostateczny, uchylona została decyzja SKO z 2008 roku. To na jej podstawie spadkobiercy otrzymali odszkodowanie oraz prawo do zarządzania nieruchomością na Ochocie.
Prokuratura Okręgowa w Warszawie potwierdza, że od sierpnia prowadzi śledztwo dotyczące przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków służbowych w okresie od 16 października 2008 roku do 28 maja 2010 roku w Warszawie, przez działających w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na rzecz spadkobierców nieruchomości położonej przy ul. Joteyki 13 w Warszawie, urzędników SKO w Warszawie oraz funkcjonariuszy publicznych z Urzędu m.st. Warszawy w związku z wydawanymi przez nich decyzjami administracyjnymi.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/Jolanta Turkowska/dabr

COMMENTS

WORDPRESS: 0