Rząd zajmie się projektem ustawy, która ma ułatwić budowę infrastruktury dla pojazdów elektrycznych i zasilanych gazem

Rząd zajmie się projektem ustawy, która ma ułatwić budowę infrastruktury dla pojazdów elektrycznych i zasilanych gazem

Rząd zajmie się projektem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Regulacja wprowadza do polskiego prawa unijne przepisy. Ma ona ułatwić budowę infrastruktury dla pojazdów elektrycznych czy zasilanych gazem.

Ministerstwo energii chce stworzyć regulacje, pozwalające na budowę publicznej infrastruktury ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym o łącznym szacowanym koszcie 303 milionów złotych, a także tankowania pojazdów na gaz CNG i LNG o łącznym koszcie budowy 189 milionów złotych. W przypadku infrastruktury dla pojazdów elektrycznych, powstałoby 400 szybkich i 6 tysięcy wolnych ładowarek. W przypadku infrastruktury gazowej, chodzi o 104 stacje CNG i 14 stacji LNG.
W miastach będą mogły powstawać tak zwane strefy czystego transportu, do których wjazd miałyby pojazdy elektryczne, napędzane wodorem bądź gazem ziemnym. Posiadacze aut z napędem klasycznym, którzy nie będą mieszkańcami strefy, będą musieli uiścić dzienną opłatę w maksymalnej wysokości 30 złotych. Danina ta będzie dochodem samorządu, który będzie regulował sposób opłaty i granicę strefy.

Użytkownicy pojazdów elektrycznych będą mogli poruszać się po buspasach. Skorzystają też ze zwolnienia z podatku akcyzowego. Działanie to będzie kosztować budżet około 3 miliardów 700 milionów złotych w ciągu 10 lat. Regulacja wprowadziłaby także obligatoryjny udział samochodów o napędzie elektrycznym w części administracji publicznej. W 2020 roku limit ten miałby wynieść 10 procent, by po trzech latach wzrosnąć do 20 procent, a po pięciu do 50 procent.

Ministrowie podczas posiedzenia rządu mają rozstrzygnąć między innymi sprawę 50-procentowego udziału pojazdów elektrycznych we flocie Centrum Obsługi Administracji Rządowej. Projekt regulacji określa też maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na wykonywanie zadań naczelnych i centralnych organów administracji państwowej. W 2018 roku to ponad 4 miliony złotych.
Ministerstwo Energii w piśmie z 18 grudnia zwraca się do Rady Ministrów, by ta w liście przekazującym projekt Marszałkowi Sejmu zwróciła się z prośbą o pilne procedowanie projektu.

IAR / Karol Tokarczyk/Siekaj

COMMENTS

WORDPRESS: 0