Rosja: Aleksiej Nawalny nadal walczy w sądach o dopuszczenie go do wyborów prezydenckich

Rosja: Aleksiej Nawalny nadal walczy w sądach o dopuszczenie go do wyborów prezydenckich

Aleksiej Nawalny nadal walczy w sądach o dopuszczenie go do wyborów prezydenckich. Wcześniej Centralna Komisja Wyborcza odrzuciła wniosek grupy inicjatywnej, która chciała zgłosić kandydaturę opozycyjnego polityka. Decyzję tę podtrzymał Sąd Najwyższy.

Aleksiej Nawalny skorzystał z prawa do apelacji i odwołał się od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji przez Sąd Najwyższy. Zapowiedział też, że jeśli i tym razem przegra odwoła się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Centralna Komisja Wyborcza i podtrzymujące jej decyzję sądy stoją na stanowisku, że osoba karana nie może kandydować w wyborach prezydenckich. Aleksiej Nawalny został rok temu skazany przez sąd w Kirowie na karę 5 lat pozbawienia wolności. Wyrok był powtórzeniem identycznego orzeczenia z 2013 roku, które zostało skrytykowane przez Trybunał w Strasburgu i uchylone przez Sąd Najwyższy. W ocenie adwokatów Aleksieja Nawalnego, sąd działał z pobudek politycznych i z zamiarem uniemożliwienia politykowi startu w wyborach. Dodatkowo obrońcy podnoszą, że konstytucja Federacji Rosyjskiej nie pozbawia biernego prawa wyborczego skazanych, którym zawieszono wykonanie wyroku. Taki zakaz jest w ordynacji wyborczej, co w ocenie prawników Nawalnego stawia pod znakiem zapytania zgodność ustawy o wyborze prezydenta z ustawą zasadniczą.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/Maciej Jastrzębski/Moskwa/kj

COMMENTS

WORDPRESS: 0