Prokuratura o reprywatyzacji działki przy ul. Rozbrat w Warszawie: Prezydent rażąco naruszyła prawo

Prokuratura o reprywatyzacji działki przy ul. Rozbrat w Warszawie: Prezydent rażąco naruszyła prawo

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu chce unieważnienia reprywatyzacji działki u zbiegu ulic Rozbrat i Szarej w Warszawie. Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego trafił wniosek w sprawie decyzji Prezydenta Warszawy z 2010 roku, na mocy której nieruchomość przekazano w prywatne ręce. Zdaniem prokuratury doszło do rażącego naruszenia prawa. 

Zgodnie z decyzją z 23 lipca 2010 roku działka o powierzchni prawie 8 tysięcy metrów została przekazana w użytkowanie wieczyste na 99 lat Maciejowi M. – biznesmenowi, który w związku z aferą reprywatyzacyjną przebywa teraz w areszcie, oraz jego siostrze Elżbiecie M.-B. Jednocześnie w decyzji tej Prezydent m.st. Warszawy ustalił symboliczny czynsz za użytkowanie wieczyste w wysokości 7616 złotych. W ocenie prokuratury decyzja ta została wydana z rażącym naruszeniem prawa i nie można się z nią zgodzić.
W toku postępowania śledczy ustalili, że zebrana przez warszawski Ratusz dokumentacja nie zawiera informacji pozwalających na ustalenie, czy właściciele hipoteczni, sprzed nacjonalizacji gruntu w dniu 21 listopada 1945 roku, mieli rzeczywiście prawo do nieruchomości w chwili formułowania żądania dekretowego. Według prokuratury, nie zostało to zweryfikowane. Nie zgromadzono też żadnej dokumentacji, która mogłaby takie prawo potwierdzić. Zgodnie z treścią art. 7. Dekretu Bieruta, w przypadku rozpoznawania wniosku o przyznanie własności czasowej, organ administracji ma obowiązek zweryfikowania między innymi przesłanki posiadania gruntu przez podmioty składające wniosek dekretowy. Samo złożenie wniosku dekretowego, jako czynność inicjująca postępowanie administracyjne i warunkująca przyznanie prawa własności czasowej, w ocenie prokuratury nie wyczerpuje definicji posiadania gruntu.
Wrocławscy śledczy ustalili, że poprzedni właściciele gruntu, z uwagi na nieobecność na terenie Polski w chwili składania wniosku dekretowego, nie mogli spełnić kryteriów posiadania gruntu, związanych choćby z zamieszkiwaniem na nieruchomości.
W ocenie prokuratury zaniechanie przez Prezydenta m.st. Warszawy zbadania przesłanki posiadania gruntu doprowadziło do rażącego naruszenia przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Niespełnienie tej przesłanki, co ustaliła w toku postępowania prokuratura, skutkować powinno odmową przyznania prawa użytkowania wieczystego.
Biznesmen Maciej M. planował na zreprywatyzowanym terenie, który do niedawna był ogródkiem jordanowskim, budowę apartamentowców. Przeciwko inwestycji protestowali okoliczni mieszkańcy oraz miejscy aktywiści.

Informacyjna agencja Radiowa/IAR/Jolanta Turkowska/dw

COMMENTS

WORDPRESS: 0