Nowi ministrowie: Kim są i skąd się wzięli

Nowi ministrowie: Kim są i skąd się wzięli

Jest dla nas sprawą najwyższej wagi, żebyśmy budowali Polskę silną i bezpieczną. Bezpieczną na granicach zewnętrznych, bezpieczną wewnątrz naszego kraju, bezpieczną finansowo – powiedział premier Mateusz Morawiecki, prezentując skład swojego gabinetu. A my prezentujemy sylwetki nowych ministrów.

 

 

Prof. Łukasz Szumowski – minister zdrowia

45 lat, urodzony w Warszawie. Jest kardiologiem i profesorem nauk medycznych. Przez ostatnie dwa lata pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest jednym z trzech ministrów, których do rządu Mateusza Morawieckiego wprowadził wicepremier, przewodniczący Porozumienia Jarosław Gowin. Szumowski kierował Kliniką Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Warszawie, gdzie przez wiele lat był członkiem rady naukowej. Pełnił liczne funkcje w europejskich i polskich towarzystwach naukowych. Współpracował z organizacjami pozarządowymi m.in. fundacją Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom, zajmującą się pomocą obywatelom polskim pozostawionym poza wschodnimi granicami, w szczególności dzieciom z Grodna i Wołkowyska. Szumowski wraz z żoną i czwórką dzieci mieszka w Warszawie. Amatorsko zajmuje się żeglarstwem oraz narciarstwem. W wolnym czasie gra na pianinie i gitarze. Jego pierwszym i największym wyzwaniem w roli ministra zdrowia będzie teraz rozwiązanie konfliktu pomiędzy rządem a lekarzami, którzy domagają się szybkiego zwiększenia nakładów na służbę zdrowia.

Jadwiga Emilewicz – minister przedsiębiorczości i technologii

43-letnia Jadwiga Emilewicz pochodzi z Krakowa. Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego – to tam ukończyła politologię.  W latach  1992-2002 pracowała w Departamencie  Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  W 2009 roku została kierownikiem Muzeum PRL-u w Krakowie. Emilewicz jest radną sejmiku województwa małopolskiego i przewodniczącą komisji innowacji i nowoczesnych technologii. Szefowa nowego ministerstwa przedsiębiorczości i technologii jest wieloletnią współpracownicą Jarosława Gowina. W 2013 roku wstąpiła do jego partii Polska Razem. Szybko stała się jej wiceprezesem, którym pozostała także wtedy gdy partia przekształciła się w Porozumienie. W ubiegłym roku była  wymieniana jako możliwa kandydatka Zjednoczonej Prawicy w wyborach samorządowych na stanowisko prezydenta Krakowa. Przed objęciem stanowiska ministra przedsiębiorczości i technologii była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju u boku Mateusza Morawieckiego. Koordynowała takie programy jak Innowacyjna Gospodarka i  Inteligentny Rozwój. Była także  zaangażowana w działania wspierające małe i średnie przedsiębiorstw oraz inicjatywy sprzyjające wzrostowi konkurencyjności.

Prof. Jacek Czaputowicz – minister spraw zagranicznych

Ma 61 lat, od września ubiegłego roku pełnił funkcję wiceministra spraw zagranicznych.  Jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, doktorem nauk politycznych (Instytut Studiów Politycznych PAN) oraz doktorem habilitowanym nauk humanistycznych (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW). W latach 70. i 80. działał w opozycji demokratycznej. Od 1988 do 1990 roku był członkiem Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność”. Za swoją działalność opozycyjną dwukrotnie trafił do więzienia. Pracę w MSZ rozpoczął w 1990 roku. Od 2008 do 2012 r. był dyrektorem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. W styczniu 2017 roku został dyrektorem Akademii Dyplomatycznej MSZ. Czaputowicz pod koniec marca 2017 roku w analizie opublikowanej w tygodniku „Do Rzeczy” przekonywał, że wybór Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej na drugą kadencję mógł być niezgodny z prawem europejskim. Na tę analizę powoływał się minister Waszczykowski, wywołując tym kontrowersje. – Mamy dzisiaj ekspertyzy mówiące o tym, że Tusk został wybrany w sposób, który można zakwestionować na poziomie prawa europejskiego – mówił Waszczykowski w TVN24. Ekspertyzy nie zostały nigdy upublicznione.

Jerzy Kwiecinski – minister inwestycji i rozwoju

Jerzy Kwieciński urodził się w Stalowej Woli. Ma 59 lat. Jest absolwentem i doktorantem Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej i Podyplomowego Studium dla Menadżerów w Szkole Głównej Handlowej.  Pracował  jako nauczyciel akademicki na Politechnice Warszawskiej. Prowadził także wiele projektów naukowo-badawczych dotyczących przemysłu. Jerzy Kwiecieński jest  specjalistą od funduszy unijnych. Dotychczas pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju. Nowy szef resortu inwestycji i rozwoju jest bogato doświadczony politycznie m. in w latach 2005 – 2008 pełnił funkcję wiceministra rozwoju regionalnego. Był wtedy bezpośrednio odpowiedzialny za politykę koordynacji rozwoju kraju, politykę spójności, jak i negocjacje z Komisją Europejską. Uczestniczył w przygotowaniu programów operacyjnych. Od maja 2008 r. prezes zarządu Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości i wiceprezes zarządu Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości sp. z o.o.

Teresa Czerwinska – minister finansów

Teresa Czerwińska urodziła się 7 września 1974 roku w Dyneburgu, ówczesnym ZSRR. Przed objęciem teki ministra finansów pełniła funkcję wiceszefowej w tym samym resorcie. Była odpowiedzialna za sprawy budżetowe. Pełniąc tę funkcję przygotowała projekt budżetu na 2018 rok. W swoich wypowiedziach podkreślała, że jest on prorozwojowy i  odpowiedzialny.  Zanim jednak rozpoczęła współpracę z Mateuszem Morawieckim, od grudnia 2015 do czerwca 2017 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tam zajmowała się opracowywaniem i wdrażaniem nowego mechanizmu algorytmicznego podziału dotacji budżetowych dla uczelni publicznych. Teresa Czerwińska wykłada na Uniwersytecie Warszawskim od 2011 roku. Jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych. Nowa minister finansów ma na swoim koncie publikacje naukowe, w tym m. in analizę portfeli otwartych funduszy emerytalnych Polaków. Czerwińska posiada także doświadczenie zawodowe związane z finansami.

Joachim Brudziński – minister spraw wewnętrznych i administracji

49-letni polityk urodzony na Śląsku, ale związany z Pomorzem Zachodnim. Poseł od 2005 roku, w obecnej kadencji był wicemarszałkiem Sejmu. W wyborach w 2015 roku uzyskał  46 918 głosów. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, zaufany współpracownik Jarosława Kaczyńskiego. Znany z ostrego języka i ciętych ripost na Twitterze. Jest żonaty, ma dwie córki i syna.

Henryk Kowalczyk – minister środowiska

61 lat, urodzony w Żabiance na Mazowszu. Poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji, w latach 2006-2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ostatnio był ministrem bez teki w rządzie Beaty Szydło. Pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów. Przed nim trudne zadanie – musi naprawić wizerunek ministerstwa po rządach Jana Szyszki.

Jakub Oworuszko, Maja Piotrowska (aip)

COMMENTS

WORDPRESS: 0