Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Wybrano wykonawcę projektu

Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Wybrano wykonawcę projektu

Wybrano wykonawcę projektu wnętrz i wystaw Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Zrealizuje go nsMoonStudio, które zostało wyłonione w dwuetapowym postępowaniu. 

Konsorcjum nsMoonStudio, Plasma Project oraz AWP Systems przygotuje szczegółową koncepcję plastyczno-przestrzenną, opracuje pełnobranżową dokumentację projektową i projekty wystaw stałych, a następnie – na etapie prac budowlanych – będzie pełnić nadzór autorski nad realizacją projektu. Postępowanie związane z wyborem wykonawcy miało charakter dwustopniowy. W pierwszym, konkursowym etapie, uczestniczyły trzy podmioty. Autorzy dwóch najwyżej ocenionych prac, konsorcja pod przewodnictwem nsMoonStudio (1. miejsce w konkursie) oraz New Amsterdam (2. miejsce), zostali zaproszeni do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia, podczas których ustalono warunki umowy i szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.

 

Następnie konsorcja złożyły oferty, poddane ocenie w oparciu o trzy kryteria: wyniku oceny sądu konkursowego, sposobu realizacji przedmiotu zamówienia oraz ceny. – Zależało nam na tym, aby skupić się przede wszystkim na walorach artystycznych i funkcjonalnych projektu – deklaruje Rafał Syska, dyrektor Narodowego Centrum Kultury Filmowej. – Dlatego cena stanowiła zaledwie 25% ostatecznej oceny. Sędziowie oceniali m.in. wrażliwość autorów w procesie reinterpretacji poindustrialnego dziedzictwa miejsca; walory artystyczne projektu, w tym umiejętność połączenia interaktywnego i multimedialnego charakteru wystawy z tradycyjnymi formami wystawienniczymi i oryginalnymi eksponatami czy możliwość zróżnicowania przekazu dla różnych grup zwiedzających.

 

– Na tym etapie koncepcja nsMoonStudio została oceniona najwyżej – mówi Rafał Syska, dyrektor NCKF. – Na sądzie konkursowym największe wrażenie zrobiła spójność architektoniczna i intelektualna projektu, którego twórcy zdecydowali się oprzeć narrację wnętrza NCKF-u na silnych opozycjach bieli i czerni, jasności i ciemności – a zatem obecności i nieobecności światła, czyli energii napędzającej medium filmowe. Zwiedzający wniknie w postindustrialną przestrzeń EC1 i trafi na rodzaj rozciągającej po całym budynku rzeźby, która będzie raz kasami lub schodami i korytarzami rozprowadzającymi go pomiędzy wystawami, a innym razem obiektami wypoczynkowymi lub ekspozytorami.

 

To koncepcja bardzo intrygująca i elegancka, wchodząca w silne relacje z dziedzictwem industrialnym budynku, a zarazem bardzo pojemna ekspozycyjnie, pozwalająca kuratorom zawrzeć ogromną liczbę obiektów, rekwizytów, fotosów, filmów – tych eksponatów i treści, które będą stanowić materię wystawienniczą NCKF-u. – dodaje Rafał Syska. Sędziowie zgodzili się co do tego, że praca proponuje interesujące rozwiązania multimedialne, umożliwiające znaczny zakres elastyczności w organizacji wystaw i pracy NCKF m.in. poprzez udostępnienie licznych powierzchni przeznaczonych do wyświetlania prezentacji czy mappingu, co pozwala na łatwą modyfikację ekspozycji.

 

W opinii sądu praca jako jedyna uwzględniała też w istotnym stopniu perspektywę odbiorcy-odwiedzającego, spójną z koncepcją funkcjonowania NCKF. Wynagrodzenie wykonawcy będzie opiewało na łączna kwotę blisko 4,5 miliona złotych i zostanie sfinansowane z dotacji celowej na zadanie „Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC1 Łódź – Miasto Kultury” oraz z funduszy UE w ramach projektu „Narodowe Centrum Kultury Filmowej – rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC1 Łódź – Miasto Kultury w Łodzi” oraz projektu „Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej”. Łączna wartość inwestycji to 57 mln zł, z czego 40 mln to wzmiankowane środki unijne. Pozostała część to wkład własny, sfinansowany przez miasto Łódź.

AIP

COMMENTS

WORDPRESS: 0