Minister Rafalska: Mijający rok dobrym czasem dla polskich rodzin

Minister Rafalska: Mijający rok dobrym czasem dla polskich rodzin

Program „Rodzina 500 Plus”, powrót do wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej to tylko niektóre projekty, zrealizowane w mijającym roku przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Jak poinformowała szefowa resortu Elzbieta Rafalska, nakłady na politykę rodzinną wzrosły w kończącym się roku do 3,11 procent PKB. Z programu Rodzina 500 Plus korzysta już niemal 4 miliony polskich dzieci. Minister dodała, że program poprawił jakość życia polskich rodzin, ograniczył ubóstwo rodzin z dziećmi i poprawił wskaźniki dzietności. Wyraziła przekonanie, że symboliczna liczba 400 tysięcy urodzeń w ciągu roku jest do osiągnięcia.
Według minister, na wzrost liczby urodzeń ma także wpływ rekordowo niskie bezrobocie. W listopadzie stopa bezrobocia wyniosła 6,5 procent, wobec 6,6 procent w październiku. W tym roku po raz pierwszy wprowadzona została również stawka godzinowa, wynosząca 13 złotych brutto – przypomina minister Elżbieta Rafalska. Dodaje, że dzięki wprowadzeniu najniższej stawki godzinowej osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych mają gwarancję, że mniej nie dostaną. W praktyce w obecnej sytuacji na rynku zatrudnienia stawka 13 złotych wypłacana jest rzadko. Pracodawcy chcąc zdobyć pracowników płacą 15 złotych za godzinę – podkreśliła minister. W tym roku płaca minimalna wzrosła do
2 tysięcy złotych z 1850 złotych w roku ubiegłym. W przyszłym roku wyniesie 2 100 złotych, a stawka godzinowa wzrośnie do 13 złotych 70 groszy.
Wzrosła też od 1 marca minimalna emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna – z 882 złotych do tysiąca złotych. W ten sposób świadczenia te osiągnęły poziom 50 procent minimalnego wynagrodzenia – zaznaczyła minister. Zwróciła też uwagę na wdrożenie programu „Za życiem”, dzięki któremu kobiety w ciążach powikłanych mogą liczyć na kompleksową opiekę. Uchwalenie nowych przepisów umożliwiło też między innymi rozwój sieci mieszkań chronionych, wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy, zwiększenie liczby asystentów czy powstanie specjalistycznych ośrodków
Rozwijany jest też program „Maluch Plus”, który wspiera powstawanie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Są to żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie. Przygotowane są również programy dziennego wsparcia dla seniorów i nowy program wsparcia osób starszych Opieka „75+” adresowany do samorządów.
Od 1 października obniżony został również wiek emerytalny, a reforma weszła w życie bardzo sprawnie, między innymi dzięki doradcom emerytalnym, którzy są do dyspozycji w każdym oddziale ZUS – zaznaczyła minister Elżbieta Rafalska. Dodała, że z obniżenia wieku emerytalnego korzystają głównie osoby, którym zdrowie nie pozwala na dłuższą pracę, a także osoby bez zatrudnienia, które żyły z zasiłków przedemerytalnych, socjalnych i rent.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/Elżbieta Łukowska/Siekaj

COMMENTS

WORDPRESS: 0