Łódź: Czy miasto będzie musiało oddać mieszkańcom pieniądze za mandaty?

Łódź: Czy miasto będzie musiało oddać mieszkańcom pieniądze za mandaty?

Parkowanie w Łodzi. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że nie można pobierać opłat za parkowanie w miejscach, które są źle oznakowane. W Łodzi jest ich ponad 800.

Opłata za postój na miejscu w strefie płatnego parkowania może być pobierana tylko, gdy to miejsce zostało dobrze oznakowane. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Teraz osoby ukarane za parkowanie na nieoznakowanych miejscach mogą się domagać zwrotu zapłaconego mandatu. W Łodzi od kilku lat mówi się o braku właściwego oznakowania, co może wiązać się z lawiną roszczeń o zwrot pieniędzy za mandaty. Na 4,1 tys. miejsc w strefie płatnego parkowania, ponad 800 nie ma wystarczającego oznakowania.

 

– Od dłuższego czasu było wiadomo, że władze Łodzi działały niezgodnie z prawem, bo pobierano opłaty za postój w miejscu nieprawidłowo oznakowanym. Zazwyczaj brakowało poziomego oznakowania – mówi Radosław Marzec, radny PiS. – Przez błędy i niedopełnienie obowiązków urzędników miasto naraża się na pozwy, a odpowiedzialność za to ponosi prezydent Hanna Zdanowska. – Trafiali do nas mieszkańcy piszący skargi dotyczące złego oznakowania. Urzędnicy ich zbywali. Okazało się, że kierowcy mieli rację, a urząd nic wcześniej nie zrobił, aby poprawić tę sytuację. Urzędnicy na razie śpią spokojnie. Nie obawiają się lawiny roszczeń od łódzkich kierowców. Ich zdaniem może okazać się, że w Łodzi było wszystko zgodnie z prawem, chociaż oznakowanie nie wszędzie było idealne.

 

– Nie ma nerwowej sytuacji związanej z lawiną pozwów. Na spokojnie przeanalizujemy wyrok sądu. Najpierw musimy zapoznać się z uzasadnieniem wyroku NSA, bo wcześniej było wiele interpretacji w takich przypadkach – mówi Piotr Wasiak z Zarządu Inwestycji Miejskich. – Pamiętajmy, że jest uchwała Rady Miejskiej dotycząca strefy płatnego parkowania. Może wystarczy ją uzupełnić, a może łódzkie przepisy lokalne są wystarczające i nie kolidują z wyrokiem NSA? Może u nas jest wszystko zgodnie z prawem? A jeśli będziemy musieli poprawić oznakowanie miejsc parkingowych, to poprawimy. Najpierw niech prawnicy przestudiują orzeczenie NSA. Miejscy urzędnicy przekonują, że 80 proc. miejsc parkingowych jest oznakowanych prawidłowo. Pozostałe miejsca znajdują się na kostce granitowej lub nawierzchni, na której nie trzyma się farba, więc nieustanne malowanie oznakowań poziomych byłoby ekonomicznie nieracjonalne.

 

Do tego dochodzi aspekt estetyczny. Malowanie białych pasów na nowej kostce psułoby wygląd Śródmieścia. Przepisy zostały tak pomyślane, by można było wyznaczyć strefy płatnego parkowania bez konieczności umieszczania szpecących informacji o miejscach postojowych. „Dziennik Łódzki” już trzy lata temu informował, że łódzkie miejsca parkingowe są źle oznakowane. Nie było namalowanych białych linii wyznaczających miejsce do zatrzymania pojazdu. Łodzianie, którzy z tego powodu skarżyli się do Zarządu Dróg i Transportu byli odsyłani z kwitkiem. Po wprowadzeniu rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie miejsc do parkowania, że muszą być one oznakowane pionowo i poziomo, ZDiT obiecał uzupełnić braki w oznakowaniu. Nie wszędzie to jednak zrobił.

 

Wyrok NSA jest pokłosiem różnych orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych. Jedne mówiły, że opłaty należy pobierać, jeśli jest pionowe oznakowanie informujące o strefie płatnego parkowania. Inne stały na stanowisku, że brak poziomego oznakowania zwalnia z opłat i nie można za to karać. A wszystko przez ustawę o drogach publicznych, gdzie w jednym miejscu znajduje się zapis o konieczności zapłaty w strefie płatnego parkowania, a w innym miejscu, że płacić należy tylko w miejscu oznaczonym. W dodatku nie było precyzyjnie rozstrzygnięte, czym jest miejsce oznaczone. Dlatego prezes NSA powołał siedmiu sędziów, aby ostatecznie rozstrzygnęli spór prawny w sprawie parkowania w płatnych strefach. Wyrok NSA będzie podstawą roszczeń osób ukaranych mandatami za postój w miejscu niewystarczająco oznakowanym.

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0