Kościół Katolicki opublikował dane dotyczące religijności Polaków

Kościół Katolicki opublikował dane dotyczące religijności Polaków

Spada liczba osób chodzących na niedzielne msze święte. Kościół katolicki właśnie opublikował dane dotyczące religijności Polaków.

 

Wynika z nich, że liczba osób chodzących na niedzielne msze święte nadal spada i jest najniższa od czasu robienia tego typu badań. Liczba praktykujących spadła w skali roku oponad 3 procent. Każdej jesieni we wszystkich parafiach odbywa się liczenie wiernych uczestniczących w niedzielnych mszach świętych (tzw. dominicantes) oraz przystępujących do komunii świętej (tzw. communicantes). Na tej podstawie Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego bada religijność Polaków. Z opublikowanych danych za 2016 wynika, że o ponad 3 procent zmniejszyła się liczba chodzących na niedzielne msze św. Wynosi 36,7 procent, a rok wcze-śniej – 39,8 procent. W naszym regionie najliczniej odwiedzane są kościoły w diecezji kaliskiej (41,7 procent), a najmniej wiernych chodzi na niedzielne msze święte w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, doktórej należy północ województwa (24,4 procent). W diecezji poznańskiej w niedzielnych pra-ktykach uczestniczy 38,3 procent wiernych, a w diecezji gnieź-nieńskiej 36,5 procent. Dla porównania w 1980 roku w niedzielnych mszach uczestniczyło 51,0 procent wierzących, a w 1989 roku – 46,7 procent. Z danych ISKK wynika, że najwięcej chodzących do kościoła jest w diecezji tarnowskiej (66,9 procent), rzeszowskiej (60,5 procent) i przemyskiej (56,4 procent). Najmniej w diecezji szczecińsko-kamieńskiej (22,7 procent), łódzkiej (23,4 procent) i koszalińsko-kołobrzeskiej (24,4 procent). Najwięcej przystępujących do komunii jest w diecezji tarnowskiej (25,3 procent), opolskiej (21,1 procent) i zamojsko-luba-czowskiej (20,1 procent) zaś najniższy w diecezji sosnowieckiej (10,3 procent), szczecińsko-kamieńskiej (10,5 procent) i koszalińsko-kołobrzeskiej (10,5 procent). W 2016 roku o jeden procent zmalała liczba przystępujących do komunii św. i wynosi ona 16 procent. W diecezji poznańskiej to 18,4 procent, w gnieźnieńskiej 16,1 procent a w kaliskiej 19,2 procent. – W porównaniu z krajami Zachodu to wciąż dużo – komentuje dr Paweł Załęcki, socjolog religii. – Stale maleje religijność Polaków, choć nadal wiele osób utożsamia się z Kościołem. Spada liczba powołań. Seminarzystów w seminarium duchownym w Poznaniu w 2016 r. było 72.

Bożena Wolska (aip)

COMMENTS

WORDPRESS: 0