Komisja Weryfikacyjna uchyliła kolejne decyzje reprywatyzacyjne

Komisja Weryfikacyjna uchyliła kolejne decyzje reprywatyzacyjne

Komisja Weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji warszawskiej uchyliła w całości kolejne decyzje zwrotowe, dotyczące nieruchomości w stolicy. Tym razem chodzi o 3 działki na dzisiejszym Placu Defilad pod dawnymi adresami przy Złotej, Zielnej i Chmielnej. Ich reprywatyzacją Komisja zajmowało się na rozprawie 5 października. 

Działki w prywatne ręce zwrócono w latach 2012-13. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki wyjaśnił, że w jej ocenie powinny one wrócić do Skarbu Państwa, ponieważ nie odnaleziono dokumentów, które potwierdzałyby prawidłowy zwrot nieruchomości. Patryk Jaki zwrócił uwagę, że prezydent Warszawy rażąco naruszyła prawo, bo postępowanie dotyczące tych działek powinno zakończyć się w latach 50-tych. Przewodniczący komisji dodał, że to pierwsza decyzja tego gremium dotycząca zwrotu nieruchomości prawowitym spadkobiercom, a nie handlarzom roszczeń.
Przeciwko uchyleniu decyzji reprywatyzacyjnych był poseł Robert Kropiwnicki z Platformy Obywatelskiej.
Członkowie Komisji Weryfikacyjnej Adam Zieliński, Bartłomiej Opaliński i Paweł Rabiej przyznali, że to pierwsza decyzja, co do której pojawiły się wątpliwości. Jak wyjaśnił Adam Zieliński, chodziło o rozstrzygnięcie, czy nieruchomości zwrócić od razu Skarbowi Państwa, czy też przekazać sprawę do ponowanego rozpatrzenia przez warszawski Ratusz.
Komisja weryfikacyjna utrzymała w mocy zaskarżone decyzje dotyczące działki pod dawnym adresem Chmielna 70. Skargi wnieśli beneficjenci decyzji zwrotowych. Gremium podtrzymało stanowisko, że reprywatyzacji dokonano z rażącym naruszeniem prawa.
Przewodniczący Patryk Jaki podsumował, że dzisiejsze rozstrzygnięcia mają pomóc uporządkować sytuację na Placu Defilad. Zaznaczył, że prawowici spadkobiercy w przyszłości będą mogli ubiegać się o odszkodowanie, którego wypłatę zakłada projekt tak zwanej dużej ustawy reprywatyzacyjnej.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/Jolanta Turkowska/Siekaj

COMMENTS

WORDPRESS: 0