Komisja Europejska podnosi prognozy gospodarcze dla Polski

Komisja Europejska podnosi prognozy gospodarcze dla Polski

Komisja Europejska podnosi prognozy gospodarcze dla Polski. Z przewidywań Brukseli wynika, że polska gospodarka będzie w tym roku rozwijała się w tempie 4,2 procent PKB. To bardziej optymistyczne prognozy aniżeli te, które Komisja publikowała w listopadzie. Wtedy szacowała, że tegoroczny wzrost będzie o cztery dziesiąte punktu procentowego niższy. Lepsze są też dane Brukseli dotyczące ubiegłego roku. W listopadzie Komisja mówiła, że wzrost będzie na poziomie 4,2 procent PKB, teraz informuje, że wyniósł 4,6 procent PKB.

Ubiegły rok, według danych Komisji, Polska skończyła na piątym miejscu w Unii Europejskiej jeśli chodzi o wzrost gospodarczy. Wyprzedziły ją tylko Irlandia, której gospodarka rozwijała się w tempie 7,3 procent PKB, a także Rumunia, Malta oraz Słowenia. W tym roku Polska przesunie się o jedną pozycję i dogoni Słowenię ze wzrostem gospodarczym. „Stały wzrost napędzany przez popyt wewnętrzny” – tak zatytułowała Komisja Europejska analizę dotyczącą Polski. Unijni eksperci napisali, że konsumpcja prywatna będzie wspierana przez szybszy wzrost płac i rekordowo wysoki poziom zaufania konsumentów. Analitycy spodziewają się też poprawy w inwestycjach. Komisja Europejska przedstawiła też dziś bardziej optymistyczne, podwyższone prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego w całej Unii i w strefie euro. Z jej szacunków wynika, że w ubiegłym roku wyniósł on 2,4 procent PKB. Tempo wzrostu było zatem najwyższe od dziesięciu lat – poinformowała Komisja. Według niej te solidne wyniki powinny się utrzymać także w tym roku i w przyszłym. Szacunkowy wzrost gospodarczy w tych latach wyniesienie odpowiednio 2,3 procent oraz 2 procent PKB.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/Beata Płomecka/Bruksela/kj

COMMENTS

WORDPRESS: 0