Grupa Wyszehradzka jest gotowa na rozmowy z władzami Unii Europejskiej w sprawie podwójnej jakości żywności

Grupa Wyszehradzka jest gotowa na rozmowy z władzami Unii Europejskiej w sprawie podwójnej jakości żywności

Grupa Wyszehradzka jest gotowa na rozmowy z władzami Unii Europejskiej w sprawie podwójnej jakości żywności. Podczas konferencji prasowej na Szczycie Konsumenckim w Bratysławie premierzy grupy V4 zaprezentowali swoje stanowisko. Zostanie ono przedstawione przewodniczącemu Rady Europejskiej Donaldowi Tuskowi podczas nieformalnego spotkania na trwającym Szczycie. Zapowiedziano również rozmowy z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude’em Junckerem oraz przedstawienie kwestii podczas przyszłotygodniowego spotkania Rady Europejskiej.

Główne wnioski po spotkaniu grupy V4 dotyczyły problemu podwójnej jakości żywności. Premierzy podkreślili, że jedynie skoordynowane działanie i wspólne wywieranie presji pozwoli na wyeliminowanie nieuczciwych praktyk. Premier Beata Szydło powiedziała, że V4 powinno zabiegać nie tylko o to, żeby produkty miały jednakową jakość w całej Unii, ale także o to, żeby produkty z Europy Środkowej były dostępne na innych rynkach i były marką.
Premierzy przygotowują się również do dyskusji na temat przyszłości UE. Podkreślali, że rozmowy muszą się odbywać pomiędzy 27 państwami, które mają równe prawo wypowiedzi, w oparciu o solidarność i bez względu na to czy te państwa są członkami strefy euro. Premierzy ustalili, że należy wzmacniać działania jednoczące Unię, ale równocześnie szanować specyfikę poszczególnych członków Wspólnoty. Podkreślili, że UE powinna pozostać rynkiem konkurencyjnym i dbać o zachowanie swojej konkurencyjności.
Grupa Wyszehradzka dodała, że oczekuje od Rady Europejskiej pomocy i transparentności w działaniu, aby państwa członkowskie mogły same zdecydować o wspólnej przyszłości.

IAR/TVP Info/wg/to/

 


W Bratysławie trwa Szczyt Konsumencki, w którym bierze udział premier Beata Szydło oraz szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej. Spotkanie poświęcone jest kwestii „podwójnej jakości żywności i towarów” w Unii Europejskiej. W przemówieniu otwierającym szczyt premier powiedziała, że podwójne standardy jakości produktów to przykład łamania fundamentalnych zasad obowiązujących w Unii Europejskiej. „Niewątpliwie dochodzi do wprowadzenia konsumentów w błąd co do rzeczywistego charakteru oferowanych produktów. Tego rodzaju praktyki zasługują na szczególną dezaprobatę” – mówiła premier w Bratysławie.

Szefowa rządu dodała, że tylko weryfikacja jakości produktów i jednolite działania na rynku europejskim pozwolą przywrócić zaufanie konsumentów.

Przy okazji szczytu planowane jest spotkanie premierów Grupy Wyszehradzkiej. Będzie dotyczyło bieżących tematów z agendy Unii Europejskiej, m.in. przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej, negocjacje dotyczące zmian w dyrektywie o pracownikach delegowanych, wyzwania z zakresu polityki migracyjnej oraz rozwiązania dotyczące funkcjonowania strefy Schengen. Planowane jest także nieformalne spotkanie premierów państw V4 z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem. Dyskusja koncentrować się będzie na kwestiach związanych z przyszłością Unii oraz na agendzie najbliższego posiedzenia Rady Europejskiej.

IAR/TVP Info/wcześ./wg/to/

COMMENTS

WORDPRESS: 0