75. rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową

75. rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową

Dziś mija 75 lat od przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Uroczystości pod honorowym patronatem prezydenta rozpoczną się przed tablicą upamiętniającą Akcję pod Arsenałem od inauguracji akcji „Światełko dla żołnierzy AK”.

W stolicy w 150 miejscach związanych z czynem zbrojnym największej formacji Polskiego Państwa Podziemnego harcerze zapalą symboliczne znicze.
Przed południem w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II rozpocznie się sesja naukowa na temat kształtowania postaw patriotycznych. Potem przed pomnikami: gen. Stefana Roweckiego „Grota” oraz Polskiego Państwa Podziemnego delegacje władz państwowych oraz organizacji kombatanckich złożą wieńce i kwiaty.
Wieczorem (pocz. 18.30) w Teatrze Polskim w Warszawie z udziałem władz państwowych odbędzie się, adresowany do kombatantów Armii Krajowej, koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Podczas tej uroczystości osoby kultywujące tradycje niepodległościowe Armii Krajowej zostaną uhonorowane Medalami Pro Patria.
Sekretarz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej pułkownik Ryszard Dorf mówi, że uroczystości te będą okazją do przypomnienia fenomenu Armii Krajowej. „Działała ona na terenie całego Polskiego Państwa Podziemnego, które było wówczas jednym konspiracyjnym państwem na świecie posiadającym struktury wojskowe i cywilne” – mówi pułkownik Dorf i podkreśla, że pokolenie Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych wywodziło się z Armii Krajowej. Jej członkowie za walkę o niepodległość Polski zapłacili wysoką cenę. „Część żołnierzy została wzięta do niewoli. Wszyscy byli wyklęci i szykanowani” – zaznacza Ryszard Dorf i dodaje, że prześladowane były całe rodziny akowców.
Sekretarz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej mówi, że weteranom AK zależy na przekazywaniu młodzieży wartości, którymi kierowało się ich pokolenie. „Bóg, Honor, Ojczyzna – to te wartości, którymi kierowała si Armia Krajowa ” – mówi Ryszard Dorf.
Z kolei pełniący obowiązki Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk podkreśla, że pokolenie Armii Krajowej stanowiło wzór do naśladowania dla ludzi „Solidarności”. „Nie byłoby ruchu „Solidarności, gdyby nie Polskie Państwo Podziemne i Armia Krajowa” – zaznacza minister Kasprzyk. Jego zdaniem fenomen Armii Krajowej polegał na dobrze wyszkolonych dowódcach tej największej struktury konspiracyjnej w okupowanej Europie, a także na rzeszy młodych osób, które wstępowały w jej szeregi. Minister Kasprzyk zwraca uwagę, że Armia Krajowa słynęła między innymi ze skutecznej działalności wywiadowczej, której przykładem jest Kazimierz Leski.
Uroczystości 14 i 19 lutego upamiętniające 75. rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową organizuje Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.
Armia Krajowa została utworzona 14 lutego 1942 roku z przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w konspiracyjną organizację wojskową działającą na terenie Polski. Jej dowódcą został generał Stefan „Grot” Rowecki.

TA/IAR, Fot. red.

COMMENTS

WORDPRESS: 0