250 tysięcy zezwoleń na pracę. Wzrasta imigracja zarobkowa do Polski

250 tysięcy zezwoleń na pracę. Wzrasta imigracja zarobkowa do Polski

Wzrasta imigracja zarobkowa do Polski. Jak informuje minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska, pod koniec minionego roku wojewodowie wydali pracodawcom blisko 250 tysięcy zezwoleń na pracę obywateli państw trzecich spoza Unii Europejskiej.
Powiatowe urzędy pracy zaś zarejestrowały milion 800 tysięcy oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy dla około miliona cudzoziemców z sześciu państw uprawnionych do pracy w Polsce w okresie 6 miesięcy – wylicza minister Rafalska. Dodaje, że Obywatelom Ukrainy wydano 85 procent zezwoleń na pracę i 95 procent oświadczeń. Na kolejnych miejscach znajduje się Białoruś, Mołdawia, Indie, Nepal, Turcja, Armenia, Chiny i Wietnam. Udział cudzoziemców w polskim rynku pracy waha się między 2,5 procent a 5 procent
Minister Rafalska zaznaczyła, że jeszcze kilka lat temu zdecydowana większość cudzoziemców przyjeżdżała do Polski do pracy w rolnictwie Teraz to się zmienia i o ile w 2010 roku ten udział wynosił ponad 60 procent to w końcu ubiegłego roku wyniósł 17 procent. Obecnie pracują w takich branżach jak budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, transport, handel, gastronomia czy gospodarstwa domowe.
Minister zaznaczyła, że zapotrzebowanie na zatrudnianie cudzoziemców rośnie we wszystkich województwach a najwięcej oświadczeń wydawanych jest we Wrocławiu, Warszawie i Poznaniu.
Minister przypomniała, że od nowego roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące sezonowego zatrudniania cudzoziemców. Oświadczenia zastąpione zostały zezwoleniami na pracę sezonową.
Okres wykonywania pracy nie może być dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym i liczony jest od daty wjazdu cudzoziemca do Polski. Opłata za zezwolenie wynosi 30 złotych.
Procedurą zezwoleń na pracę sezonową objęte jest rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka i gastronomia.
Oświadczenia wydane do końca grudnia ubiegłego roku będą obowiązywały do końca tego roku – poinformowała minister Elżbieta Rafalska.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR) /Elżbieta Łukowska/kry

COMMENTS

WORDPRESS: 0